Met de Johan Cruyff foundation hebben we een mooi bedrag opgehaald. Hiermee worden de courts, schoolplein14 en sportprojecten voor gehandicapten gefinancierd.​

Vroeger was ik als kleine jongen continu op straat aan het voetballen. Tot mijn tiende jaar speelde ik alleen maar buiten en dat heeft mijn basis als voetballer gecreëerd. Toen ik eenmaal op voetbal ging,  wist ik niet wat overspelen was, op straat was het ieder voor zich met de bal en proberen te scoren op wat voor manier dan ook. Je was eigenlijk je eigen team. Ik was ook niet van de bal te krijgen, kon heel goed een bal bij me houden en dat is op straat geboren. Dit is ook een van de redenen dat ik me verbonden voel met de Johan Cruyff foundation. Het stimuleert die basis van de straat en creëert ruimte voor kinderen om lekker ouderwets buiten te voetballen zonder regels en schreeuwende ouders of trainers die je opdrachten geven die ze zelf niet eens begrijpen.​

Zoals de grote meester zelf ook op straat begon en uiteindelijk met die basis een van de grootste aller tijden werd, zo zou ieder kind moeten beginnen, lekker buiten en op straat voetballen. Dat deed Johan ook.​

 

We have raised a good amount for the Johan Cruyff foundation. Because of this we can fund courts, schoolyard14 and sports projects for disabled children.

In the old days, when I was a little boy, I used to play football on the streets all the time. Until I was ten I only played outside, which has created my foundation as a football player. When I first joined a football club, I didn’t know what passing was, as on the streets you were only playing for yourself and trying to score a goal one way or another. You were basically your own team. They couldn’t take away the ball from me, I could very well keep a ball with me. These skills I developed on the streets. This is also one of the reasons why I feel connected with the Johan Cruyff foundation. It encourages the basic street skills and it creates the freedom for children to play outside in an old fashioned way without any rules and screaming parents or trainers who give you assignments that they do not even understand themselves.​

Just as the great master himself started out on the streets and eventually became one of the greatest of all with that foundation. Every child should start like this, play football outside and on the streets. Just like Johan did.​

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: